Đăng ký ứng tuyển

Đăng ký ứng tuyển

Để đăng ký ứng tuyển tại Thành Phương, vui lòng điền vào mẫu bên dưới và đính kèm các tài liệu cần thiết!


    Tải lên CV của bạn    Chỉ nhận CV dưới dạng file *.DOC hoặc *.PDF
    (Dung lượng tối đa 5MB)

    Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.