Tin tức

Bất Động Sản Thành Phương khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ trong Công ty

23/06/2021

Với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn ổn định và phát triển, từ đó Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư – Bất động sản Thành Phương đã góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, công ty phát triển bền vững.

Ban lãnh đạo – Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Thành Phương

Thành lập chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư – Bất động sản Thành Phương

Chi bộ công ty Cổ phần Đầu tư – Bất động sản Thành Phương được Ban thường vụ Thành ủy Đồng Xoài trao quyết định thành lập ngày 14/11/2019. Từ khi thành lập cho đến nay Chi bộ luôn xác định công tác đoàn thể, nhất là công đoàn có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn quan tâm và định hướng trong tất cả các hoạt động nhằm giữ mối quan hệ hài hòa giữa Ban Giám đốc với người lao động, đồng thời góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho doanh nghiệp và người lao động.

Vì vậy, trong nghị quyết định kỳ, Chi bộ đều bàn bạc và có phân công đảng viên phụ trách công tác đoàn thể.

Quyết định thành lập Công đoàn

Công đoàn Công ty Bất Động Sản Thành Phương được thành lập từ năm 2019 với 30 công đoàn viên. Đến nay, đã có 200 đoàn viên tại công ty và các đơn vị trực thuộc.

Sự phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn, Chi bộ, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện việc chăm lo tinh thần, vật chất cho cán bộ công nhân, các hoạt động phong trào của công đoàn được thống nhất, đồng thuận.

Trong năm 2020 Công đoàn Công ty vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước trao bằng khen tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Thành lập Đoàn Thanh niên Bất Động Sản Thành Phương

Thành lập Chi Đoàn Bất Động Sản Thành Phương

Đoàn Thanh niên Công ty được thành lập từ tháng 7/2020 đó là sự cố gắng lớn của Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn và nhất là sự đồng thuận của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đoàn Công ty đã tạo được nguồn lực lượng phát triển đảng viên trẻ, nhờ đó đã tăng đảng số của chi bộ.
Mỗi đoàn viên luôn nêu cao tính xung kích, tự nguyện của mình trong các hoạt động của Công ty, đặc biệt là quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung trong mùa lũ và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020 vừa qua.

Hoạt động kinh doanh luôn ổn định và phát triển nhờ việc phát triển của Chi bộ

Với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn ổn định và phát triển, từ đó Chi bộ Công ty Cô phần đầu tư – Bất động sản Thành Phương đã nâng cao uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, công ty phát triển bền vững.

Mai Dung – BĐS Thành Phương

Thanh Phuong ® Real Estate - Investment Join Stock Company © 2017.